Tekstil Terbiye işlemlerini meslek haline getirmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin bu sanayi kolunu tekstil üretimindeki etkin rolüne kavuşturarak memleket ekonomisine yararlı olmak. Kuruluşların birbirlerine dayanışma ve güven duyacağı ortamı hazırlamak suretiyle bu sanayinin gelişmesine hizmet etmek. Mesleki ve sosyal ihtiyaçların elbirliği ile sağlanması ve çağın gerektirdiği teknolojik düzeye ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak.

E-BÜlten Aboneliği
Haberlerden ve duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen kayıt olun.