Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canpolat' ın 6. Ulusal Verimlilik Kongresi nde yapmış olduğu konuşmanın özeti;

 

Ülkemizin enbüyük üretim gücüne sahip olan Tekstil Sektörünün başarısında enbüyük  paya sahip olan TÜRK TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜ dür.
 

Türkiye’nin farklı illerinde kurulu 600 ün üzerinde fabrikası bulunmakta. Bunlarda günlük ortalama 30 ton üretimi ile toplamda günlük 18.000 ton civarında kumaş  üretmekte. Bununla gerek10 milyar dolarlık ihracatı yapılan kumaş, gerekse İhracatı yapılan ve iç tüketimde kullanılan konfeksiyon ürünleri  kumaş ihtiyacının yüzde 95 ini sağlamaktadır.

Bütün bunları yaparken ana tüketim ürünlerimiz şunlardır;

1 - Hammade
    Günlük 18 - 20 bin ton

2 - Su
     Bir ton kumaş üretmek için ortalama 100 ton su tüketilmekte buda günde  1.8 - 2     

     milyon ton su tüketimi demektir.

3 - Enerji
     İşletmeler ortalama aylık ;

  

    1 milyon Kwa elektirik
    400 ton civarında doğalgaz yada eşdeger farklı enerji türü kullanmaktadır.

4 - Boya Kimyasal

5 - Tuz ve Soda

Bütün bunlar günümüzde  maliyetlerin artması , karlılığın azalması , gün geçtikçe hepimizin çevreye olan duyarlılık konusunda bilinçlenmemiz gerekse de ;

 
Gelecek kuşaklara daha iyi bir  Dünya bırakabilmemiz için, üretirken  enaz doğal kaynak kullanarak üretmemiz gerekir.

Bu nedenle gerek ülkemiz gerek sektörümüz için kaynak  verimliliği çok şey ifade etmektedir.

Sektörde kaynak tasarrufu için yapılabilecek bir çok şey vardır.

Bunların bir kısmına az, bazısına çok yatırım gereklidir. Ama bir kısmına da hiç yatırım gerekmemekte. Sanayicilerimiz ve işletmelerimizde Kaynak Verimliliği bilinci oluşturulması ve bununla ilgili birim kurulmasını sağlamak gerekmektedir. 

Sektörümüzde Kaynak Verimlik potansiyelinin hayata geçirilmesindeki her kazanım
gerek çevresel etki, gerekse eko verimlilikte çok ciddi faydalar sağlayacaktır.
Diğer bir deyimle;

- Daha az kaynak tüketimi,
- Daha az çevre kirliliği,
- Daha çokta ekonomik değer üretilmiş olacaktır.

Zira kaba bir şekilde bakarsak;
Yüzde 5 lik verimlilik sağlanması halinde ortalama aylık gideri 3 - 4 milyon Tl. olan iİşletmelerımizde yıllık 2 -2.4 milyon Tl. ekonomik kazanım.


Bunun yanında yaklaşık;
 

 Ayda
- 10 bin ton hammade
- 900 bin ton su
- 30 milyon Kwa elektirik
- 12 bin ton doğalgaz 

Gibi daha az Kaynak Tüketimi ve buna bağlı çevre ve ekolojik kazanımlar elde edilecektir.


Bütün bunları hayata geçirebilmek için

Sektör Bazında
- Ayrıntılı,
- Uygulanabilir,
- Ekonomik karşılığı olan,
- Finansman ile desteklenen,
- Gerekirse teşvik kapsamına alınan


Dünyadaki uygulamalar incelenerek rapor haline getirilmeli.

Her sektör gerek STK ları ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri kanalı ile çok daha duyarlı hale getirilmeli bilinçlendirilmelidir.

Gerekirse bugün geçerliliğini yitirmiş kaynak tüketimi Ülkemiz için verimli olmayan makina parkının değişimi için teşvik edici unsurlar hayata geçirimelidir.

 

E-BÜlten Aboneliği
Haberlerden ve duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen kayıt olun.